Glycerol 250ml

De flesjes zijn gevuld met zuivere glycerol welke geschikt is voor gebruik in voedingsmiddelenbedrijven.

Productinfo

De flesjes zijn gevuld met zuivere glycerol welke geschikt is voor gebruik in voedingsmiddelenbedrijven. Glycerol is beter bekend onder de handelsnaam glycerine.
De flesjes zijn een hulpmiddel bij het meten van de temperatuur in koelingen, vriezers en warmhoudkasten. De warenwet bevat temperatuureisen en gaat hierbij uit van een producttemperatuur.
Het meten van de temperatuur in producten heeft als nadeel dat er besmetting kan optreden. In plaats van het meten in een product kunt de temperatuur meten in de glycerol.
U wordt geadviseerd om met de voeler van de thermometer de binnensluiting door te prikken voordat u het flesje gaat gebruiken.
Kies een plaats in de ruimte waar de temperatuur het meest ongunstig is. Bijvoorbeeld in de koelcel naast de deur (op deze manier moet immers ook voldaan worden aan de wettelijke eisen).
Plaats het flesje op de stelling op ooghoogte. Let hierbij op dat er boven het flesje nog voldoende ruimte vrij is om de voeler van de thermometer in het flesje te kunnen steken.

Gebruik:
Laat na het plaatsen van het flesje de glycerol minimaal 3 uur op temperatuur komen voordat de eerste temperatuurmetingen worden uitgevoerd.
Maak voordat u de meting gaat uitvoeren de voeler van de thermometer goed schoon en desinfecteer deze. Hiermee houdt u de glycerol zuiver.
Op den duur zal toch enige besmetting van de glycerol optreden. Het is daarom belangrijk dat nadat u glycerol heeft gemeten, de voeler van de thermometer reinigt en desinfecteert, zeker als u nog een product wilt meten. In principe is de glycerol geschikt om gedurende een lange periode te worden gebruikt. Alleen vanwege vervuiling zal het op den duur moeten worden vervangen. Advies: na 1e gebruik vervanging na 1 jaar.

Productnaam:
Glycerine 1,26 ch z

Samenstelling en informatie over de bestanddelen:
Chemische karakterisering: 56-81-5 Glycerol, EG nummer 200-289-5
Eigenschappen: geurloze, kleurloze stof
Speciale gevaaromschrijving voor de mens en milieu: n.v.t.

Eerste hulpmaatregelen:
Algemene informatie: geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

Hantering:
Informatie m.b.t. veilig hanteren: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: geen bijzondere eisen.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: niet noodzakelijk.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: geen.

Toxicologische informatie:
Acute toxiciteit: Indelingsrelavantie: LD/ LC50- waarden: 56-81-5 glycerol
Oraal: LD50: 250 mg/kg (mus)

Primaire aandoening:
Op de huid: geen prikkelend effect.
Aan het oog: geen prikkelend effect.
Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend.

Aanvullende toxicologische informatie:
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid. De stof is niet kenmerkingsplichtig op grond van de EG-lijsten in de laatst geldige redactie.

Verpakking:
Glycerolflesjes van 250 ml, verpakt in een doos van 4 stuks.